ΣΙΔΗΡΟΣ – STAHL 37
MID STEEL

ΑΝΩΞΕΙΔΩΤΕΣ – STAINESS STEEL
AISI 304

ΓΑΒΑΝΙΖΕ
GAVANIZED SENDZIMIR

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΠΑΧΟΣ – THICKNESS

ΠΑΧΟΣ – THICKNESS

ΠΑΧΟΣ – THICKNESS

ΠΑΧΟΣ - THICKNESS

ΚΩΔ.Νο

D

C

ΑΝ. ΕΠΙΦ
. % OPEN

0.50

0.80

1.00

1.50

2.00

3.00

4.00

5.00

0.60

0.7

1.00

1.50

2.00

3.00

.0.70

1.00

1.50

2.00

3.00

1.00

2.00

3.00

80500

0.50

2.00

5.6

                                         

80110

1.00

2.00

23.0

   

           

                       

801125

1.25

2.40

24.7

   

             

                     

801150

1.50

2.60

30.0

   

           

                     

801175

1.75

3.00

30.8

   

                                     

801200

2.00

3.50

29.6

     

         

                   

801201

2.00

4.70

16.4

                                     

801225

2.25

4.00

28.6

   

                                     

801250

2.50

4.50

28.0

       

                                 

801251

2.50

4.80

25.0

°

                                     

801275

2.75

4.50

33.8

   

                                     

801300

3.00

5.00

32.6

     

   

 

°

°

°

°

       

801301

3.00

5.50

27.0

 

°

                                 

801350

3.50

5.50

38.0

 

°

°

                                 

801375

3.75

6.70

32.0

 

°

                                     

801400

4.00

7.00

29.6

         

   

 

 

°

°

°

°

       

801401

4.00

7.25

27.6

 

°

 

                             

801450

4.50

7.00

37.4

 

°

°

                                 

801451

4.50

13.00

10.0

 

°

                                     

801500

5.00

8.00

35.5

 

°

 

°

 

°

°

°

°

°

°

°

°

     

801501

5.00

8.40

31.0

         

                               

801550

5.50

8.00

42.8

 

°

                                     

801551

5.50

14.00

13.5

 

°

                                     

801600

6.00

9.00

40.0

 

 

°

 

 

 

     

801601

6.00

9.50

36.0

         

                               

801650

6.50

9.00

45.0

 

°

 

°

 

°

                             

801700

7.00

10.00

44.5

   

                                     

801800

8.00

10.80

48.5

 

°

                                   

801801

8.00

12.00

40.0

       

°

   

 

°

     

801850

8.50

12.50

43.0

   

                                     

801900

9.00

12.70

46.0

   

°

°

                                 

801950

9.50

14.00

42.5

   

                                     

802100

10.50

14.20

43.0

 

°

                                   

802101

10.00

15.00

40.0

       

   

°

°

°

     

802105

10.50

15.00

44.0

   

                                     

802110

11.00

15.50

47.0

   

                                     

802120

12.00

15.80

52.0

   

                                     

802121

12.00

16.50

47.0

     

°

   

°

°

°

°

 

°

°

°

°

     

802130

13.00

16.80

53.0

   

                                     

802140

14.00

18.00

54.0

   

                                     

802150

15.00

19.00

55.0

   

                                     

802151

15.00

20.00

51.0

     

°

   

°

°

°

 

°

°

°

°

     

802160

16.00

19.40

60.0

   

°

                                 

802170

17.00

22.00

56.0

   

                                     

802180

18.00

25.50

44.0

   

°

                                 

802200

20.00

28.00

46.0

   

°

             

°

°

°

°

     

802250

25.00

34.00

45.0

       

                     

°

°

     

802300

30.00

40.00

48.0

       

                     

°

°

     
Inquiry

By submitting this form you agree to our Privacy protection policy
I consent to storing my data         code
* Required fields

By submitting this form you agree to our Privacy protection policy
I consent to storing my data         code
* Required fields