Διάτρητες λαμαρίνες στρογγυλές οπές

Τριγωνική διάταξη οπών
m2