Διάτρητες λαμαρίνες στρογγυλές οπές

Τριγωνική διάταξη οπών