Προφίλ

Η εταιρεία SMA LTD

Η υπέρ 35ετής εμπειρία των στελεχών μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η προσωπική μας φροντίδα στην εκτέλεση κάθε παραγγελίας, η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών μας στον τόπο που θα μας υποδειχθεί και η προσαρμογή του χρόνου παράδοσης στις ανάγκες της επιχειρήσεως καθενός πελάτη, μας κάνουν τους πλέον ανταγωνιστικούς στο χώρο των κατασκευών.

Φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η σύνθεση της συσσωρεμένης εμπειρίας των συνεργατών - στελεχών της με τη σύγχρονη τεχνολογία σχεδιασμού και εφαρμογής σε σύγχρονες, εργαλειομηχανές CNC για την εξασφάλιση της ποιότητας κατασκευών και υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στην Βιομηχανική Περιοχή Μαγούλας περιλαμβάνει μία αίθουσα κατασκευής ανταλλακτικών και συναρμολόγησης μηχανημάτων, μία αίθουσα παραγωγής προϊόντων μετάλλου υπό μορφή φασόν και μία ανεξάρτητη αίθουσα γραφείων. Στην αίθουσα κατασκευής ανταλλακτικών και συναρμολόγησης μηχανημάτων, είναι εγκατεστημένος όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας μας που έχει να κάνει με την κοπή, συγκόλληση, μηχανουργική κατεργασία, μέτρηση και έλεγχο ποιότητας κατασκευής των ανταλλακτικών καθώς και ανυψωτικός εξοπλισμός κατάλληλος για την εξάρμοση και άρμοση βαρέως τύπου μηχανημάτων που κατασκευάζουμε ή επισκευάζουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνονται ειδικές κατασκευές κατά παραγγελία που έχουν να κάνουν τόσο με τη ναυτιλία, όπως αξονικά συστήματα, υδραυλικά τιμόνια, Bow Thrusters, βαρούλκα αγκυρών, βαρούλκα αλιείας (βίντσια), ανταλλακτικά ναυτιλίας κλπ, όσο και με τη βιομηχανία, όπως μηχανήματα μεταλλουργίας, πρέσσες, καλούπια, γραμμές παραγωγής, μεταλλικά εξαρτήματα (φασόν) κλπ.

Τοποθεσία
Η εταιρεία μας στεγάζεται σε βιομηχανικό χώρο 1.500 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Μαγούλας.