Διάτρητες λαμαρίνες τετράγωνες οπές

Τετραγωνική διάταξη οπών
m2  
Εξαγωνική διάταξη οπών
m2