Διάτρητες λαμαρίνες τετράγωνες οπές

Τετραγωνική διάταξη οπών
Εξαγωνική διάταξη οπών