ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κωδ.
No
Πλάτος
Width
Φλάντζα
Flange
Τύπος
Type
Βάρος
Weight
Τιμή
Price
80602 60 14 0.9 0,575
81051 105 14 0.9 0,960
81504 150 14 0.9 1,315
82002 200 14 0.9 1,660
83001 300 14 0.9 2,460
84001 400 14 0.9 2,860
85001 500 14 0.9 3,800
86001 600 14 0.9 4,700
m2