Κωδ.
No.
Βάρος
Weight

Τιμή

Price

C X 60,30 0,228,5
C X 105,45 0,367
C X 150,40 0,476
C X 200,50 0,779
C X 300,50 1,350
C X 400,50 1,750
m2